Op deze locatie is nu gevestigd Beers & Barrels at the Harbour.

7 dagen per week vanaf 10 u. geopend, dus ook voor koffie en lunch!

Beers and Barrels AT Harbour
Check voor meer informatie over dit toffe concept de website:
www.beersbarrels.nl
Veilinghavenkade 177
3521 AT Utrecht
harbour@beersbarrels.nl
vanaf maart: (030) 293 75 63